پذیرش ونمونه گیری

پذیرش ونمونه گیری

بخش پذیرش و نمونه گیری  آزمایشگاه ایران با بهرگیری از پرسنل مجرب و در محیطی آرام  آماده ارائه خدمت به شما عزیزان است.

بخش پذیرش یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه بخش پذیرش است. در این بخش نسخه های بیمار را بررسی کرده و در صورتی که بیمار شرایط تست های مورد نظر را داشته باشد پذیرش رایانه ای نسخه ها انجام می شود. این پذیرش بر اساس تعرفه های جاری و بر طبق قرارداد هایی که با سازمان های بیمه دارند انجام می شود.
یکی از مهم ترین اقداماتی که همکاران بخش پذیرش انجام می دهند بررسی وضعیت بیمار قبل از آزمایش است. زیرا شرایط بیمار قبل از نمونه گیری اهمیت زیادی دارد. در ادامه بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد. به همین دلیل به شما توصیه می شود همکاری لازم را با بخش پذیرش داشته باشید و به سوالاتی که همکاران پذیرش از شما می پرسند به طور کامل پاسخ دهید تا آزمایشات شما به بهترین نحو ممکن انجام شود.

بخش نمونه گیری

در این بخش بعد از تایید و تشخیص هویت مراجعه کنندگان، نمونه گیری طبق شرایط استاندارد صورت می گیرد.نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست به طوری که نمونه ی مناسب، با کیفیت جوابدهی ارتباط مستقیم دارد. در این آزمایشگاه نمونه گیری توسط پرسنلی کاملاً مجرب و کارآزموده صورت می پذیرد و همه سعیمان این است که بتوانیم در کمترین زمان ممکن، بهترین نوع نمونه گیری را به انجام رسانیم