پذیرش آنلاین و نمونه گیری در منزل

پذیرش و نمونه گیری در منزل

لطفا اطلاعات خود را به شماره زیر در واتساپ یا ایتا ارسال کنید.

آزمایش در منزل در آمل

09397203955

نام نام خانوادگی بیمار
تصویر کارت ملی
نسخه
نوع بیمه
نوع بیمه تکمیلی ( در صورت داشتن)
سابقه بیماری
ادرس ( لوکیشن)
ادرس تایپی

شماره کارت
6037-6976-5255-0671
محبوبه مجلسی

 

هزینه ها برای هربیمار:
طبق تعرفه وزارت بهداشت
اعلام میگردد

🔷🔷

هزینه ایاب و ذهاب پرسنل به عهده بیمار میباشد

🌿

بعد از ارسال فیش واریزی،
به همین شماره واتس اپ
نمونه گیر به محل شما ارسال میشود.

نمونه گیری در منزل