هورمون

کلیه تست های تخصصی هورمونی آزمایشگاه ایران توسط دستگاه وایداس فرانسه والایزاریدر امریکایی

و کیت های خارجی استاندارد و با دقت و صحت بالا و کنترل های داخلی و خارجی روزانه انجام می شود

ادرار و انگل

بخش تجزیه ادرار

کلیه کارخانه تصفیه بدن است و محصول این کارخانه مایعی است به نام ادرار که توسط کلیه‌ها تولید شده و از طریق مجاری ادراری از بدن دفع می‌شود. در حالت طبیعی حجم ادرار ۲۰۰۰-۶۰۰ میلی لیتر است. بیشترین مواد ادرار اوره و کلرور سدیم می باشند و مواد دیگر مانند اسید اوریک، کراتینین، اسید آمینه ها، آمونیاک و پروتئین های نادر، آنزیم ها و پورین ها باقیمانده مواد ازت دار دفعی را تشکیل می دهند. ادرار همچنین دارای پتاسیم، فسفات، سولفات و دیگر مواد گوگرد دار مانند سولفید سیستئین و مرکاپتان می باشد. هورمون هایی نظیر
کتو استروئیدها، استروژن ها، آلدوسترون وگونادوتروپین های هیپوفیزی و آمین های بیوژنیک، کاتکول آمین ها و متابولیت های سروتونین به طور طبیعی در ادرار یافت و نشانگر حالت متابولیک و آندوکرین بدن می باشند. بنابراین بررسی و تحلیل محتویات ادرار می تواند برای تعیین وضعیت بدن، تشخیص بیماری های کلیوی، اختلالات همولیتیک، بیماری های متابولیک و اختلالات مجاری ادراری و مثانه و وجود عفونت کمک کننده باشد. به منظور انجام آزمایش ادرار نمونه ادرار صبحگاهی که غلیظ ترین نمونه می باشد مناسب تر است.
بخش بیوشیمی ادرار یکی از بخش های مهم تشخیصی می باشد. در این بخش بیش از صد نوع آزمایش مختلف برروی ادرار می توان انجام داد که هر کدام به منظور خاص و برای تعیین علل مختلف بیماری های گوناگون انجام می شوند. بعضی از این آزمایشات برای سنجش نیاز به دستگاه های پیشرفته دارند اما آنالیز ادرار یا آزمایش کامل ادرار (Urine Analysis(UA)) ساده ترین نوع آزمایش است و شامل بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی ادرار می باشد. به این ترتیب برای انجام این آزمایش پس از پذیرش و نمونه گیری، در صورت درخواست پزشک کشت ادرار انجام می شود و نمونه از نظرظاهری بررسی شده و رنگ، بو، میزان شفافیت و وزن مخصوص و PH ادرار گزارش می شود سپس با استفاده از نوار ادراری می توان وجود خون، پروتئین، کتون، قند و نیتریت را در ادرار مورد ارزیابی قرار داد و میزان آن را به شکل + تا +++ گزارش نمود. در مرحله بعد رسوب ادرار از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد و میزانRBC ،WBC ،باکتری های موجود در ادرار و مقدار سلولهای اپی تلیال مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین نمونه به لحاظ کاست (Cast) ، کریستال، موکوس و …بررسی می شود. تفسیر آزمایشات رسوب ادرار نیاز به زمان، مهارت، آموزش و تجربه کاری با روش های مختلف میکروسکوپی دارد. آزمایش کامل ادرار (UA) آزمایش ساده ولی مهم می باشد که گاهی همین آزمایش ساده اطلاعات بسیار مهم و لازم برای تشخیص بیماران را فراهم می کند. با این حال این آزمایش چنانچه به درستی تفسیر نشود ، می تواند باعث گمراهی پزشک شود.

بخش انگل شناسی

انگل‌شناسی علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می پردازد.انگل یا پارازیت، به موجودی گفته می‌شود که بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد.

‌با وجود مطالعات و اقدامات زیادی که در زمینه بیماری های انگلی و مبارزه با آن ها در دنیا انجام شده است هنوز هم بیماریهای‌ انگلی‌ یکی از مشکلات مهم بهداشتی، اقتصادی اغلب کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می باشند که به علل مختلفی از قبیل‌ فقر، سوء تغذیه‌، بی‌سوادی‌، و ازدیادبی‌ رویه‌ جمعیت‌، عدم رعایت بهداشت‌ و … بوجود می آیند. در کشورهای توسعه یافته نیز بعضی از عفونت های انگلی به ویژه عفونت های تک یاخته ای از شیوع قابل توجهی برخوردارند. از آنجایی‌که‌ بیماریهای‌ انگلی‌ ‌اغلب دارای‌ سیر مزمن‌ بوده‌ و کمتر با آثار و علایم‌ بالینی‌ همراه‌هستند، لذا افراد آلوده‌ ممکن‌است‌ بعد از بهبود ظاهری‌ و بدون‌ داشتن‌ هر گونه‌ علایم‌کلینیکی‌ به‌ صورت‌ ناقلین‌بیماری‌ درآیند و خود نقش‌ منبع‌ آلوده‌ را برای‌ افراد سالم‌ به‌ عهده‌ بگیرند. کودکان به سبب پایین تر بودن سطح ایمنی و تماس بیشتر با خاک و مواد آلوده و نیز عدم رعایت موازین اولیه بهداشتی بیشتر از بزرگسالان در معرض ابتلا به این انگل ها قرار دارند. بدین‌ جهت‌ آگاهی‌ ازنقش‌ بیماریهای‌ انگلی‌، راههای‌ پیشگیری‌ از آنها و تشخیص دقیق و صحیح آن ها ازاهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

بخش انگل شناسی آزمایشگاه ایران در بخشی مجزا از سایر بخش ها و با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، شناسایی انگل ها و تک یاخته ها را با روشهای مختلف انجام می دهد. این بخش همانند سایر بخش های این آزمایشگاه دارای برنامه‌های کنترل کیفی براساس الزامات مرجع سلامت می باشد که توسط مسوول بخش مربوطه و مسوول کنترل کیفی انجام و نظارت می‌شود.

آزمایشات قابل انجام در بخش انگل شناسی

 • Smear for Leishman Body
 • Smear for malaria
 • Stool OP
 • Occult Blood
 • Scotch tape test
 • Stool pH
 • Sudan III (Fat)
 • Toxoplasma Ab (IgG) (ECL)
 • Toxoplasma Ab (IgM) (ECL)
 • Echinococcus Ab (EIA)

جمع آوری نمونه مدفوع جهت آزمایش انگل

 • نمونه مدفوع باید تازه باشد.
 • نمونه باید در ظرف مخصوص قرار داده شود.در پیچ ظرف باید محکم باشد تا رطوبت نمونه حفظ گردد.
 • نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند ترفوزوئیت ها را از بین ببرد.
 • موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند باریم و یا موادی نظیر روغنهای معدنی، ملین ها، آنتی اسیدها، بیسموت و برخی آنتی بیوتیکها مانند تتراسایکلین حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشند زیرا در جداسازی انگلهای روده ای تداخل ایجاد می کنند.
 • در مواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست باشد بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف یا موادروغنی استفاده نماید.

تاریخ و زمان جمع آوری نمونه باید ثبت گردد